علیپور: حداقل ۲ بازی دوستانه در ترکیه انجام می‌دهیم