گردهمایی بین‌المللی سالانه سیستم‌های ابعاد پایین در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود