عملیات اصلاح موج‌شکن بندر مروارید خارگ آغاز می‌شود