استخدام مهندس صنایع , عمران و مدیر بازرگانی در یک کارخانه معتبر - استخدام شیراز