مسئله قیمت بنزین باید با دقت بررسی شود/ هرگونه تغییر در قیمت بنزین، افزایش بهای دیگر کالا‌ها را به دن