مخبر دزفولی: مصوبات فرهنگی مجلس یک ده هزارم اقدامات شورای انقلاب فرهنگی نیست/ نمی توانند جلوی نفوذ ان