نرم افزارهای موبایلی چالشی جهانی/ مسدود شدن نرم‌افزارهای موبایل دست وزارت ICT نیست