شاهرودی: پرسپولیسی‌ها درگیر جو روانی سعودی‌ها نشوند/ بردن الهلال یعنی فراموشی ناکامی لیگ