رییس مجمع عالی بسیج استان گیلان : باید در همه عرصه ها متحد باشیم