شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به دیدار رهبر انقلاب رفتند