ارتش یمن: گفته بودیم که صبر ما حد و مرزی دارد؛ باید به سعودی ها پاسخ می دادیم / هدف ما آزاد کردن مسجدالح