جزئیات جلسه هم‌اندیشی فراکسیون تولید و اشتغال با ربیعی/بررسی راهکار پیشبرد اهداف اشتغال‌زایی