حرکت به سوی قله‌های افتخار مرهون ایثارگری‌ جانبازان است