تحریم‌ها مانع حركت كشتی های ایرانی در آب‌های بین‌المللی نشد