پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب غرب/ وزش باد در تهران