رقابت کاراته‌کاهای قم برای کسب مدال از مسابقات پیشکسوتان کشور