روش پوپولیستی برای جلب اعتماد مردم در دراز‌مدت به درد نمی‌خورد/ تغییرات در دولت اصلا صحت ندارد