مسئولان اصفهان در تصفیه کامل پساب فاضلاب بی همتی می‌کنند