معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داد: اسقاط موتورسیکلت‌ آلاینده دردستورکار