آمریکا و اسرائیل عامل وحشی گری در خاورمیانه/ قذافی و حسنی مبارک زندانیان آمریکا را شکنجه می‎کردند