خودروسازان برای ارتقای کیفیت به بازارهای بین‌المللی وصل شوند