iOS 9 از نمایش چند وظیفگی و دو پنجره‌ همزمان پشتیبانی خواهد کرد