محصص: در هفته جاری در مورد وضعیت خاکپور به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم