قنبرزاده: هیچ‌کس حق ضایع شده نفت در اتفاقات تبریز را ندید