تیموریان: جشنواره فیلم و عکس مادر، فیلمسازی آموزش می‌دهد