عدم رعایت کپی رایت جرم است/ اجرا نکردن تعهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی تبعات منفی دارد