کاخ‌سفید: رفع تحریم‌های ایران منوط به بازرسی‌های سرزده است