چهارمین دوره رقابت های آسیایی اسنوکر فردا به میزبانی کیش آغاز می شود