رویش «کیوسک تلفن» در یکی از پیاده روهای کرج + تصاویر