ایزدی: آمریکا دانشمندان 100 کشور دیگری که پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند را ترور نمی‌کند