لاهوتی:یکی از بزرگان شهر بارها به من توهین کرده اما سکوت کرده‌ام/آصفری:کتک بخورم،کتک می‌زنم!/رسایی:ف