یک ورزشکار گیلانی به مسابقات آسیایی اسنوکر راه یافت