حماسه سوم خرداد برآیندی از ولایتمداری و درک عمیق ارزش های نظام بود