16هزارتن گندم مازاد از کشاورزان کهگیلویه وبویراحمد خریداری شد