حکم اعدام ضارب «علی خلیلی» از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد