حماسه سوم خرداد گویای پایداری، ایثار و جاودانگی دلیرمردان انقلاب است