ما دزدیم اما احمدی‌نژاد بی‌عرضه بود و نتوانست ما را بگیرد