رونمایی از ضریح نمادین امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) در موزه دفاع مقدس