دنا با موتور EF7 در بازار 44 میلیون تومان /سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 در بازار134,500تومان