عباس(ع) برای عاشورا به دنیا آمد/پسر اول ام البنین همراه ولی فقیه خود حرکت می کرد