اوباما در کنیسه یهودیان واشنگتن : نام من با توافق هسته ای با ایران گره خورده است/ امضای طرح بازبینی کن