مانور اطفاء حریق در موزه‌های سیستان و بلوچستان برگزار شد