انتصاب دبیر فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا و معرفی نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز