جزئیات طرح ۸ مرحله‌ای جدید اشتغال/ ۴ گروه در اولویت نخست