عکاس برگزیده سینمای ایران معرفی شد/ اعترافات یک تهیه کننده