وزارت علوم به مدال‌آوران یونیورسیاد دانشجویان جهان پاداش ویژه می‌دهد