نماینده مجلس: خط تولید خودرو سمند در آذربایجان شرقی راه اندازی می شود