علیرضا حیدری: مشکلات مالی برنامه‌های کشتی را کند کرده است