وزیر جهاد کشاورزی به سؤالات دوازده نماینده پاسخ می‌دهد