نوع واگذاری استقلال و پرسپولیس به صلاح نیست/ مخالف واگذاری هستم